Étkezés információk

Kedves Szülők!

Ezúton tájékoztatom Önöket a 2022/2023-as tanévre érvényes étkezési normatívákról. A megnövekedett nyersanyag árak miatt sajnos drasztikusan megemelkedett az étkezés térítési díja:

Menzai étkezési díjak (csak ebéd)

  • Alsó tagozat: 680 Ft/nap 
  • Felső tagozat: 750 Ft/nap

Háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna)

  • Alsó tagozat: 1 020 Ft/nap
  • Felső tagozat: 1 120 Ft/nap.

A térítési díjakat Csajág Község Önkormányzatának 6/2022. (VIII.18.) rendelet alapján közlöm.

Lehetőség van arra, hogy a napközis gyerekek csak ebédet kérjenek, és ne vegyék igénybe a tízórait és uzsonnát. Ebben az esetben a menzai térítési díjjal azonos összeget kell fizetni.

50%-os díjkedvezményben részesülnek azok a gyerekek, akik három, vagy több gyermekes családban élnek, tartósan beteg gyerekek, illetve akik sajátos nevelési igényűek és erről határozattal rendelkeznek.

100%-os díjkedvezményben részesülnek azok a tanulók, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, illetve nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság.

A gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságot igazoló határozat fénymásolatát csatolni kell a mellékelt nyilatkozathoz, amelyben kérhetik a kedvezményeket. 

A tankönyvosztáskor kell jelezni az étkezési igényeket és a kedvezményre való jogosultságot igazolni!

Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy a térítési díjak befizetési rendje, továbbá az ebéd lemondásának rendje az alábbiak szerint történik:

A térítési díjakat utólag állapítjuk meg és erről az erről kiállított számlát a szülő e-mail címére küldjük. Ez alapján lehetőség van azonnali bankkártyás kiegyenlítésre is. A számla megérkezését követően a kiegyenlítés történhet banki átutalással is az iskola Takarék Banknál vezetett számlájára. Ebben az esetben kérjük, hivatkozzanak a kapott számla sorszámára!!!!! 

Kedvezményezett: Aranyalma Református Általános Iskola

Számlaszám: 72900109-10500642-00000000

Közlemény: „a kapott számla száma” (pl:ETK-2022-123)

A térítési díjakat indokolt esetben az iskolában is be lehet fizetni az iskolatitkárnak. 

Kérem, szíveskedjenek a térítési díjakat rendszeresen, határidőre megfizetni, mert ellenkező esetben a szolgáltatást nem áll módunkban biztosítani! Az elmaradás az intézmény költségvetéséből nem finanszírozható!

Amennyiben betegség, hiányzás, egyéb ok miatt nem kérik az étkezési szolgáltatásokat, lehetőleg az előző napon 14 óráig szíveskedjenek ezt az iskola telefonszámán bejelenteni: 

Csajágon: 88/440-117 vagy 06-30/625-6566.

Balatonfőkajáron: 88/483-201 vagy06-30/618-0958.

Így tudjuk biztosítani, hogy a hiányzási napon ne kelljen kifizetni az étkezési díjat.

Kérdés esetén szívesen állok rendelkezésükre!

Csaba Ágnes 

Gazdasági vezető

06-30/632-1106

Csajág, 2022. augusztus 25.

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.