Beíratás

Aranyalma Református Általános Iskola,

Óvoda és Mini Bölcsőde

8163 Csajág, Szabadság u.1-3.

8164 Balatonfőkajár, Árpád u.1/a

Tel/fax: 88/440-117

E-mail: csarefi@gmail.com

OM: 200630

 ÉRTESÍTÉS BEÍRATÁSRÓL 

Értesítjük a kedves szülőket, hogy az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján tankötelezettsége teljesítését 2022. szeptember 1-jétől megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti kötelező felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára.

 A 2022/2023-as tanév első osztályosainak beíratására iskolánkban az alábbi időpontokban kerül sor:

  • 2022. április 21. (csütörtök)     8.00-17.00 óra között
  • 2022. április 22. (péntek)         8.00-16.00 óra között

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:

a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány(lakcímkártya),
a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
a gyermek TAJ- kártyája,
a szülő/gondviselő személyi igazolványa, a szülői felügyeleti jogokkal kapcsolatos nyilatkozat.
– a Nevelési Tanácsadó által kiadott szakértői vélemény (amennyiben van a gyermeknek  ilyen)
 – NEK azonosító a diákigazolványhoz (okmányirodában igényelhető)
– 500Ft – ot az iskolai nyakkendőhöz
– az óvodában maradó gyermekek szüleinek be kell mutatniuk a szakvéleményt vagy az OH által kiadott engedélyt a tankötelezettség halasztására.

 A felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a szülőket. A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést. 

Csajág, 2022. március.31.                                                                                                                 

                                                                                             Máhrné Imrei Mária
                                                                                             intézményvezető

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.