Lelki táplálék

De ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. (Ézsaiás 53,10).

Nagypénteken emlékezünk Jézus halálára.
Szomorú. hogy a virágvasárnapi Jézust dicsőítő, királlyá tenni akaró, éljenző tömeg
elhallgatott. Pár nap, és a zsidók „feszítsd meg” kiáltása törte meg a csendet. Tanítványai,
akik nap mint nap látták tetteit, csodáit, hallották szeretetteljes szavait, most értetlenül álltak a
történések előtt. Júdás elárulta, Péter megtagadta, a többiek elmenekültek.
Jézus mégis, így magára maradottan is, az emberek iránti mérhetetlen szeretetéből indíttatva
végigment azon az úton, amit értünk vállalt. Halála egyszeri és tökéletes áldozat volt Isten
szemében.
Tehát Krisztus nem hiába halt meg. Helyettünk halt meg, mert halála a mi bűneink büntetése
volt, és mivel értünk hozott áldozatát Isten elfogadta, megszabadította azokat, akikért életét
áldozatul adta.
Halálával olyanná lett, mint a gazdagon termő gabonamag. János evangéliuma 12. rész 24.
verse így írja: „Ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad, ha pedig elhal,
sok gyümölcsöt terem.” Jézus Krisztust gyermekei sokasága követi. Ő az „örökkévaló Atya”,
és mi a gyermekei.
A férfi büszkesége a fiak, „mint hős kezében a nyilak” (Zsolt 127,4). Jézus Krisztus tegze
telve van ilyen nyilakkal, mind egy-egy gyermeke. A férfit fiai képviselik, ugyanígy Krisztust
a keresztyének. A férfi élete mintegy meghosszabbodik, és tovább él leszármazottaiban,
ugyanígy folytatódik az Úr Jézus Krisztus élete a hívőkben.


Húsvétkor Jézus feltámadására emlékezünk.
Örömünnep ez számunkra, hiszen életet hozott, mégpedig örökkévalót, dicsőségeset. A
szomorúságnak, a kétségbeesésnek, a reménytelenségnek, a bűnnek, az eltaszítottságnak
VÉGE! Az élet győzött a halál felett!
Jézus Krisztus él, ezért látja „utódait”. Szemét rajtunk tartja, gyönyörködik bennünk, felismeri
bennünk szolgálatának gyümölcsét. Örüljünk, hogy Urunk örvendezik gyötrelmes
áldozatának eredményében, és hogy Ő mindvégig rajtunk tartja a szemét, mint halálának
gyümölcsein. Azok a szemek, amelyek egykor könnyeket hullattak értünk, most
gyönyörködve kísérnek minket. Ő szemmel tartja azokat, akik hozzá tartoznak.
Már csak egy kérdésem van.


Te hozzá tartozol?
Áldott húsvéti ünnepet kívánok szeretettel:

Kohnné Éva néni

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.