Dolgozóink

PEDAGÓGUSAINK
2018-2019

LELKÉSZEK, HITOKTATÓK

DUSICZA FERENC

Fenntartó lelkész

BEKE ZSOLT

Helyettes esperes plébános

KOHNNÉ AMBRUSZ ÉVA

Református hitoktató

Református kántor

(Csajág, Balatonfőkajár)

ALI LÁSZLÓ

Katolikus hitoktató

(Csajág)

ERZSÉBET NŐVÉR

Katolikus hitoktató

(Balatonfőkajár)

TERÉZ NŐVÉR

Katolikus hitoktató

(Balatonfőkajár)

SZALAI ROLAND

Katolikus hitoktató

(Balatonfőkajár)

MÁHRNÉ IMREI MÁRIA – IGAZGATÓ

Tanító – népművelés szakkollégium

Magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Közoktatási vezető – szakvizsgázott pedagógus

BARANYAI TAMÁSNÉ

– IGAZGATÓHELYETTES-CSAJÁG

Tanító – természetismeret műveltség terület

Közoktatási vezető – szakvizsgázott pedagógus

osztályfőnök – Csajág, 5. o.

KIRÁLY GYÖNGYI

– IGAZGATÓHELYETTES- BALATONFŐKAJÁR

Testnevelés szakos tanár – gyógytestnevelő

Kosárlabda edző

Aerobic sportoktató

osztályfőnök –Balatonfőkajár, 7. o.

BICZÓ ILDIKÓ

Tanító – rajz szakkollégium

osztályfőnök – 3. osztály

DÖK vezető pedagógus

(Csajág)

BOLLÓK ATTILA

citeraszakkör vezető

(Csajág)

CSAPÓNÉ MÁTHÉ ZSUZSANNA

Magyar-orosz nyelv és irodalom szakos tanár

Néptánccsoport vezető

Népi játszóház foglalkozásvezető

osztályfőnök – 8. osztály

Felsős munkaközösség-vezető

(Csajág)

CSARMASZ GYULA

Testnevelés szakos tanár

Labdarúgó edző

osztályfőnök – 8. o.

 (Csajág, Balatonfőkajár)

CSERNÓKNÉ JEZERNICZKY ÉVA

Angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

Magyar-angol szakos általános iskolaitanár

(Csajág, Balatonfőkajár)

CSITE KATALIN

Logopédus

(Csajág, Balatonfőkajár)

FISTERNÉ NIKOLAUSZ ÉVA

Oligofrénpedagógia és tiflopedagógia szakos gyógypedagógus

osztályfőnök- eltérő tagozat

 (Balatonfőkajár, Csajág)

FARKAS BÉLA

Földrajz-történelem szakos tanár

Labdarúgó edző

osztályfőnök – 6. osztály

(Csajág, Balatonfőkajár)

FEJES ERZSÉBET

Tanító – könyvtár szakkollégium

osztályfőnök- 1. o.

(Csajág)

GOBÁNYI KÁRMEN

Tanító

Hitoktató

osztályfőnök – 3.osztály

(Balatonfőkajár)

GRÁNÁSINÉ BÁCSI TÜNDE

Informatika szakos középiskolai tanár​

Csajág, Balatonfőkajár)

HALM HELGA

Magyar nyelv és irodalom – történelem szakos tanár

(Balatonfőkajár)

HÉRICS –SIMON ÁGNES

Gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányos

osztályfőnök – 4. osztály

​​

HORVÁTH LÍVIA

Iskolapszichológus

(Csajág, Balatonfőkajár)

​​

JESKÓ RENÁTA

Tanító – rajz szakkollégium

osztályfőnök – 4. osztály

Ifjúságvédelmi felelős

(Csajág)

KORAINÉ NOLL KATALIN

rajz- vizuális kommunikáció tanár

(Balatonfőkajár)

KOVÁCS ATTILA

gitárszakkör vezető

(Csajág, Balatonfőkajár)

KRUPPÁNÉ KEREKES BRIGITTA

Tanító – testnevelés műveltség- terület

osztályfőnök -1. osztály

(Balatonfőkajár)

LIPPERT FERENC

néptánc oktató

(Csajág)

MADÁR LÁSZLÓNÉ

Oligofrénpedagógia- pszichopedagógia szakos gyógypedagógai tanár

(Balatonfőkajár, Csajág)

NAGY VIKTOR

Sportedző

(Csajág)

NÉMETH JÓZSEFNÉ

Tanító- ének-zene szakkollégium

osztályfőnök- 7. o.

(Csajág)

PALKOVICS ERIKA

Tanító –közművelődési szakkollégium

Szakvizsgázott pedagógus

Dráma pedagógus

osztályfőnök- 2. osztály

(Csajág)

RITTERNÉ PAJOR CSILLA

Magyar – könyvtár szakos tanár

Múzeumpedagógia szakos pedagógus

Szakvizsgázott pedagógus

osztályfőnök- 6. o.

(Balatonfőkajár)

STRASZNERNÉ KISS ÉVA

Biológia –  földrajz  szakos tanár   

(Balatonfőkajár, Csajág)

SZABÓ GERGELY

Tanító- ének-zene műveltség terület

Ének-zene  szakos tanár

(Csajág, Balatonfőkajár)

SZEREDI ZOLTÁNNÉ

Matematika – fizika szakos tanár

osztályfőnök- 5. osztály

(Balatonfőkajár)

TAKÁCSNÉ MARTON ÉVA

Általános iskolai tanító

(Balatonfőkajár)

VARGA JÁNOSNÉ

     Tanító – könyvtár szakkollégium és matematika műveltség terület

osztályfőnök – 2. osztály

néptánc oktató

(Balatonfőkajár)

VEREBÉLYI ZOLTÁN

Matematika – fizika – számítástechnika szakos tanár

(Csajág)

NEVELŐ ÉS  OKTATÓ MUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ MUNKATÁRSAK

CZIGÁNYNÉ GERI HAJNALKA

(Csajág)

FORRÓNÉ SERESS ZSUZSANNA

(Balatonfőkajár)

GOÓR ZOLTÁNNÉ

(Csajág)

JÓZSÁNÉ  KORCSMÁROS  VERONIKA

(Balatonfőkajár)

MÁHR DÓRA

(Balatonfőkajár)

TARTÓSAN TÁVOL LÉVŐ PEDAGÓGUSAINK

SOÓS MÁRIA

Tanító – magyar nyelv és irodalom műveltség terület

(Csajág)

DEMES ERIKA

Angol-orosz szakos tanár

 (Balatonfőkajár)

LETÖLTHETŐ VÁLTOZAT:

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.